בסיס נתונים זה נוצר באמצעות HuMo-gen ‎ תוכנת גיניאלוגיה חופשית‏ (4.5a)